درباره آزمون آنلاین

توضیحات تکمیلی سیستم جامع آزمون آنلاین پایلت بنی

همواره یکی از مهم ترین بخش های تحصیل در حوزه هوانوردی بخش آزمون می باشد.

در این بخش که در طراحی آن به نکات بسیار زیادی توجه شده است ،سعی بر آن بوده که شرایط آزمون های استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری را برای متقاضیان و دانشجویان شبیه سازی کنیم که علاوه بر رفع استرس ،با محیط آزمون و چگونگی روند آن آشنا شوند.

pilotbeni online pilot exam

سیستم آزمون آنلاین

ویژگی ها

امکانات