Airway manual – دوره ی کامل

در این ویدیو به طریقه ی استفاده و بررسی بخش های مختلف Airway manual برای متقاضیان دوره IR , ATPL, Dispatch و همچنین فارغ التحصیلان خلبانی میپردازیم.

300,000 تومان

Chart briefing – چارت بریفینگ

بریفینگ یک واژه ی کلی برای هماهنگی بین کروی پروازی می باشد. در این ویدیو نمونه ای از بریفینگ های پروازی و مواردی که نیاز به بررسی پیش از انجام دارد را مورد بررسی قرار می دهیم. مناسب برای دانشجویان مقطع IR ، ATPL و فارغ التحصیلان خلبانی.

220,000 تومان

Flight plan – ATS/RPL/OFP

در ابن ویدیو به بررسی موارد زیر می پردازیم.

  • طریقه ی پرکردن ATS FPL
  • اطلاعات RPL
  • ساختار کلی CFP-OFP
  • استفاده ی OFP در پرواز
199,000 تومان

Metar/TAF decoding – گزارش هواشناسی

همواره خلبانان برای بررسی کردن هوای فرودگاه مبدا و مقصد و همچنین مسیر پروازی، نیازمند اطلاعات هواشناسی با فرمت ثابت هوانوردی هستند.
متغیر بودن هوا و نامساعد بودن آن می تواند خطراتی برای پرواز و آسایش مسافرین ایجاد کند. از این رو  تمامی خلبانان و همچنین دیسپچر ها باید تسلط کافی برای decode کردن این اطلاعات را داشته باشند.
در این ویدیو تلاش بر آن شده که با شیوا ترین و ساده ترین روش، اطلاعات هواشناسی METAR و TAF به متقاضیان عزیز آموزش داده شود.
این ویدیو برای متقاضیان از PPL  تا ATPL و همچنین دیسپچرها مورد استفاده قرار می گیرد.
فایل ویدیو نیز قابلیت دانلود دارد .

150,000 تومان

NOTAM decoding

همواره خلبانان برای بررسی کردن هوای فرودگاه مبدا و مقصد و همچنین مسیر پروازی، نیازمند اطلاعات هواشناسی با فرمت ثابت هوانوردی هستند.
متغیر بودن هوا و نامساعد بودن آن می تواند خطراتی برای پرواز و آسایش مسافرین ایجاد کند. از این رو  تمامی خلبانان و همچنین دیسپچر ها باید تسلط کافی برای decode کردن این اطلاعات را داشته باشند.
در این ویدیو تلاش بر آن شده که با شیوا ترین و ساده ترین روش، اطلاعات هواشناسی METAR و TAF به متقاضیان عزیز آموزش داده شود.
این ویدیو برای متقاضیان از PPL  تا ATPL و همچنین دیسپچرها مورد استفاده قرار می گیرد.
فایل ویدیو نیز قابلیت دانلود دارد .

150,000 تومان

Radiotelephony – مکالمات خلبانی

مکالمه ی پروازی بین خلبان ها و واحدهای مراقبتی فرمت متفاوتی با مکالمه زبان انگلیسی دارد. نمونه ای از مکالمه های پروازی را برای پرواز های آموزشی فرودگاه پیام و همچنین نمونه ای برای پرواز در شرایط  IFR را مورد بررسی قرار میدهیم.

  • مناسب برای دانشجویان خلبانی
  • متقاضیان آماده استخدام ایرلاین ها
199,000 تومان

SIGWX -WT chart گزارش هواشناسی

همواره خلبانان برای بررسی کردن هوای فرودگاه مبدا و مقصد و همچنین مسیر پروازی، نیازمند اطلاعات هواشناسی با فرمت ثابت هوانوردی هستند.
متغیر بودن هوا و نامساعد بودن آن می تواند خطراتی برای پرواز و آسایش مسافرین ایجاد کند. از این رو  تمامی خلبانان و همچنین دیسپچر ها باید تسلط کافی برای decode کردن این اطلاعات را داشته باشند.

150,000 تومان

دوره کامل CR3

برای داشتن پروازی ایمن ،خلبان باید به محاسبات پروازی متفاوتی تسلط داشته باشد، که یکی از اولین کامپیوترهای دستی مورد استفاده CR3 می باشد. بیشترین استفاده ی این دستگاه برای پروازهای آموزشی و طبق قوانین VFR می باشد.

250,000 تومان