برای آمادگی قبل از پرواز خلبان ها باید تمامی موارد زیر را که با عنوان، فولدر پروازی توسط واحد دیسپچ آماده می شود، بررسی کنند.

1-METAR   2-TAF   3-SIGWX chart   4-WIND/TEMP chart

4-NOTAM   5-OFP   6-any other required documents.

Flight plan – ATS/RPL/OFP

در ابن ویدیو به بررسی موارد زیر می پردازیم.

  • طریقه ی پرکردن ATS FPL
  • اطلاعات RPL
  • ساختار کلی CFP-OFP
  • استفاده ی OFP در پرواز
199,000 تومان

Metar/TAF decoding – گزارش هواشناسی

همواره خلبانان برای بررسی کردن هوای فرودگاه مبدا و مقصد و همچنین مسیر پروازی، نیازمند اطلاعات هواشناسی با فرمت ثابت هوانوردی هستند.
متغیر بودن هوا و نامساعد بودن آن می تواند خطراتی برای پرواز و آسایش مسافرین ایجاد کند. از این رو  تمامی خلبانان و همچنین دیسپچر ها باید تسلط کافی برای decode کردن این اطلاعات را داشته باشند.
در این ویدیو تلاش بر آن شده که با شیوا ترین و ساده ترین روش، اطلاعات هواشناسی METAR و TAF به متقاضیان عزیز آموزش داده شود.
این ویدیو برای متقاضیان از PPL  تا ATPL و همچنین دیسپچرها مورد استفاده قرار می گیرد.
فایل ویدیو نیز قابلیت دانلود دارد .

150,000 تومان

NOTAM decoding

همواره خلبانان برای بررسی کردن هوای فرودگاه مبدا و مقصد و همچنین مسیر پروازی، نیازمند اطلاعات هواشناسی با فرمت ثابت هوانوردی هستند.
متغیر بودن هوا و نامساعد بودن آن می تواند خطراتی برای پرواز و آسایش مسافرین ایجاد کند. از این رو  تمامی خلبانان و همچنین دیسپچر ها باید تسلط کافی برای decode کردن این اطلاعات را داشته باشند.
در این ویدیو تلاش بر آن شده که با شیوا ترین و ساده ترین روش، اطلاعات هواشناسی METAR و TAF به متقاضیان عزیز آموزش داده شود.
این ویدیو برای متقاضیان از PPL  تا ATPL و همچنین دیسپچرها مورد استفاده قرار می گیرد.
فایل ویدیو نیز قابلیت دانلود دارد .

150,000 تومان

SIGWX -WT chart گزارش هواشناسی

همواره خلبانان برای بررسی کردن هوای فرودگاه مبدا و مقصد و همچنین مسیر پروازی، نیازمند اطلاعات هواشناسی با فرمت ثابت هوانوردی هستند.
متغیر بودن هوا و نامساعد بودن آن می تواند خطراتی برای پرواز و آسایش مسافرین ایجاد کند. از این رو  تمامی خلبانان و همچنین دیسپچر ها باید تسلط کافی برای decode کردن این اطلاعات را داشته باشند.

150,000 تومان