مکالمات رادیویی در هوانوردی

تاریخچه‌ی ارتباطات رادیویی در هوانوردی یکی از دستاوردهای بزرگ انسان در تاریخ است. با توسعه فناوری پرواز و رادیو، ارتباطات رادیویی به یکی از مهم‌ترین زمینه‌ها در حوزه هوانوردی تبدیل شده است. در این خلاصه، به تاریخچه‌ی این ارتباطات نگاهی می‌اندازیم:

ادامه مطلب